Vad är medellönen i Sverige 2024?

Publicerat:

Lästid: 4 min

Lön är ett ämne som alltid väcker intresse, oavsett om det gäller karriärbyte, löneförhandlingar eller ren nyfikenhet. Hur står det till med lönerna i Sverige 2024? Vad är medellönen i Sverige och hur ser lönebilden ut för olika yrken och sektorer?

Vi dyker ner i den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB) för att ge en klar bild av medellönen i Sverige 2024.

 

Vad är medellönen i Sverige?

Enligt SCB är medellönen i Sverige 2024 38 300 kronor per månad (statistiken är senast uppdaterad 2022). Medellönen, eller genomsnittslönen, är summan av alla löner delat med antalet arbetande personer i Sverige.

Det är viktigt att förstå att medellönen kan påverkas av extremvärden, såsom väldigt höga eller låga löner. Om en liten andel av befolkningen tjänar väldigt mycket mer än resten kan medellönen se hög ut utan att det för den sakens skull är den ”vanligaste” lönen att ha.

Ett kanske bättre mått på vad den vanligaste lönen i Sverige är är den så kallade medianlönen. Medianlönen är den lön som är precis i mitten om man skulle lista alla löner i Sverige efter varandra. Medianlönen i Sverige 2024 är 34 200 kronor per månad.

Medellön för män och kvinnor

Det finns fortfarande en löneskillnad mellan män och kvinnor i Sverige. Män tjänar i genomsnitt mer än kvinnor, med en medellön på 40 200 kronor jämfört med kvinnors 36 200 kronor.

Skillnaden i lön mellan män och kvinnor kan ha att göra med flera olika faktorer. Bland annat brukar man säga att kvinnodominerade yrken i genomsnitt är lägre avlönade än mansdominerade yrken. Här nedan går vi vidare in på hur medellönen varierar mellan olika yrken.

 

Lönevariationer mellan olika yrken

Lönebilden i Sverige varierar kraftigt beroende på yrkesgrupp. Här är en titt på några av de yrken som har de högsta respektive lägsta medellönerna.

 

Yrken med högst medellön

  • Chefer inom bank, finans och försäkring - Dessa chefer toppar listan med en medellön på 150 100 kronor per månad. Det är en av de mest lukrativa karriärvägarna i Sverige.
  • General-, landstings- och kommundirektörer - Dessa högt uppsatta tjänstemän har en medellön på 102 400 kronor per månad.
  • Mäklare inom finans - Finansmäklare tjänar i genomsnitt 99 200 kronor per månad.
 

Yrken med lägst medellön

  • Övrig hemservicepersonal - Denna yrkesgrupp har den lägsta medellönen på 23 400 kronor per månad.
  • Bärplockare och plantörer - Arbetare inom detta område tjänar 23 500 kronor per månad.
  • Kafé- och konditoribiträden - Dessa arbetare har en medellön på 24 900 kronor per månad.

 

Skillnader mellan sektorer

Lönefördelningen skiljer sig också åt mellan olika sektorer, såsom privat och offentlig sektor.

Privat sektor

I den privata sektorn tjänar manliga tjänstemän mest med en medellön på 51 200 kronor, medan kvinnliga arbetare i samma sektor har en medellön på 28 600 kronor. Skillnaden mellan könen är märkbar, vilket speglar en bredare trend inom arbetsmarknaden.

Offentlig sektor

Inom den offentliga sektorn är lönerna generellt lägre än i den privata sektorn. Anställda inom offentlig sektor har en medellön på 37 900 kronor. För män ligger medellönen på 40 300 kronor och för kvinnor ligger den på 37 000 kronor.

 

Lön och utbildning

Utbildningsnivå påverkar starkt lönenivån. Ju högre utbildning, desto högre lön.

Grundskoleutbildning

Personer med enbart grundskoleutbildning tjänar i genomsnitt 33 100 kronor per månad för män och 28 500 kronor för kvinnor.

Gymnasieutbildning

Med en gymnasieutbildning stiger medellönen till cirka 31 100 kronor för kvinnor och 35 600 kronor för män. Skillnaden mellan könen är fortfarande tydlig, även på denna utbildningsnivå.

Eftergymnasial utbildning

För de med eftergymnasial utbildning, såsom en högskoleexamen, ökar medellönen betydligt. Män med en sådan utbildning tjänar i genomsnitt 51 100 kronor, medan kvinnor tjänar 42 700 kronor.

Forskarutbildning

Den högsta medellönen har de med en forskarutbildning. Män med denna nivå av utbildning tjänar i genomsnitt 61 100 kronor och kvinnor 56 400 kronor.

 

Löneskillnader inom olika branscher

Löneskillnaderna är inte bara kopplade till utbildningsnivå utan också till vilken bransch man arbetar inom.

Teknologi och IT

Inom teknologi- och IT-sektorn är lönerna generellt höga. Medellönen för IT-specialister ligger runt 55 000 kronor, vilket reflekterar den höga efterfrågan på kvalificerade IT-professionella.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdssektorn har en bred variation i löner beroende på yrkesroll. Specialistläkare ligger i topp med höga löner, medan vårdpersonal som sjuksköterskor och undersköterskor har medellöner på runt 30 000 – 35 000 kronor.

Utbildningssektorn

Inom utbildningssektorn tjänar lärare i gymnasieskolan i genomsnitt 41 400 kronor per månad (lärare i grundskollan har en medellön på 39 000 kronor). Universitetslärare och professorer har högre medellöner, ofta över 50 000 kronor.

 

Regionala skillnader

Lönerna varierar också kraftigt beroende på var i landet man arbetar. Storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder högre löner jämfört med mindre städer och landsbygd.

Stockholm

I Stockholm är medellönen högre än rikssnittet, med många högavlönade yrken och en stark arbetsmarknad inom finans, teknologi och tjänstesektorn.

Göteborg och Malmö

Göteborg och Malmö följer efter Stockholm med relativt höga medellöner, särskilt inom industri och teknologi.

Landsbygden

På landsbygden är medellönerna generellt lägre, vilket speglar en annan ekonomisk struktur och lägre levnadskostnader.

 

Håll dig uppdaterad om medellönen

Medellönen i Sverige 2024 är ett mått som speglar många faktorer, inklusive kön, utbildning, bransch och geografisk plats. Trots framsteg inom jämställdhet och utbildningsmöjligheter finns det fortfarande betydande löneskillnader att övervinna.

För den som vill öka sin lön kan det vara värt att överväga vidareutbildning eller karriärbyte till högavlönade branscher och yrken. Att hålla sig informerad om löneutvecklingen och vara medveten om sina rättigheter på arbetsmarknaden är också smart för den som vill förbättra förutsättningarna att höja sin lön på sin nuvarande arbetsplats.

För mer detaljerad statistik och information, besök gärna SCBs hemsida.

Senaste publiceringarna i Jobbnytt

Visa fler artiklar