Referenser på CV:t - så gör du

Publicerat:

Lästid: 4 min

Att inkludera referenser i ditt CV kan vara en avgörande faktor när du söker jobb. En väl vald referens ger arbetsgivaren en tydligare bild av dina kompetenser och tidigare prestationer.

Vi lär dig mer om hur du hanterar referenser på ditt CV (inklusive vad du gör om du har chefer som ger dåliga referenser!), och varför att skriva "Referenser lämnas på begäran" kan vara en smart strategi.

 

Vad är en referens och varför är de viktiga?

Referenser är personer som kan intyga dina tidigare arbetsinsatser och professionella egenskaper. Det kan vara en tidigare chef, kollega eller en annan person som har haft en professionell relation till dig.

Arbetsgivare använder referenser för att verifiera informationen i ditt CV och få en djupare förståelse för dina färdigheter och arbetsmoral. En stark referens kan därför vara avgörande för att säkerställa att du får jobbet!

 

Hur skriver man referenser i CV?

När du listar referenser i ditt CV är det viktigt att göra det på ett tydligt och organiserat sätt. Skapa en separat sektion längst ner i ditt CV med rubriken "Referenser". Här anger du namn, jobbtitel, företag, relation till dig och kontaktuppgifter. Det är vanligt att ange två till tre referenser. Välj referenser som är relevanta för den tjänst du söker för att ge en så positiv och relevant bild av dig själv som möjligt.

Exempel på en referens

Maria Svensson
Marknadschef
Företaget AB

maria.svensson@abc.se
070-123 45 67

 

När ska man inkludera referenser i sitt CV?

Det är inte alltid nödvändigt att inkludera referenser direkt i ditt CV. Ibland kan det vara bättre att skriva "Referenser lämnas på begäran". Det låter arbetsgivaren veta att de kan få referenser om de skulle vilja. Detta sparar plats och ger dig möjlighet att förbereda dina referenser innan de kontaktas.

Att lämna referenser på begäran kan också skydda dina referenser från att bli kontaktade utan förvarning, vilket kan vara särskilt viktigt om du fortfarande är anställd och inte vill att din nuvarande arbetsgivare ska veta att du söker nytt jobb.

 

Hantera chefer som ger dåliga referenser

Att hantera negativa referenser från tidigare chefer kan vara utmanande, men det finns strategier för att mildra deras påverkan. Försök att lämna ditt tidigare jobb på goda villkor och ha en öppen dialog med din chef. Om din chef inte kan ge en positiv referens, överväg att använda andra personer som känner till dina arbetsinsatser, såsom kollegor eller kunder. 

Ibland kan du inte undvika att en tidigare chef ger dig en negativ referens. Om du vet att en negativ referens kommer upp, var öppen med det och förklara situationen för den potentiella arbetsgivaren. Använd andra referenser som kan ge en positiv bild av dina prestationer och egenskaper. Ta till dig feedback och visa att du har förbättrat de områden som den negativa referensen påpekat.

Kom ihåg att vara respektfull och inte tala illa om din tidigare arbetsgivare då detta kan ge ett dåligt intryck för den nya arbetsgivaren.

 

Vanliga frågor arbetsgivare ställer till referenser

Arbetsgivare vill ofta veta specifika saker om dig som kandidat. Vanliga frågor en arbetsgivare kan ställa till dina referenser inkluderar:

  • När anställdes kandidaten och vilken roll hade de?
  • Vilka var kandidatens huvudsakliga arbetsuppgifter?
  • Hur uppfattade du kandidatens arbetsinsats och samarbetsförmåga?
  • Vilka är kandidatens styrkor och svagheter?
  • Hur fungerade kandidaten i teamet?

Dessa frågor hjälper arbetsgivaren att få en helhetsbild av dig som anställd och bedöma om du är rätt person för jobbet.

 

Förbered dina referenser

Att välja rätt referenser och förbereda dem är avgörande. Välj personer som känner dig väl och kan ge konkreta exempel på dina styrkor och prestationer. Fråga alltid om lov innan du anger någon som referens och informera dem om vilken typ av jobb du söker. Detta gör att de kan förbereda sig och ge en mer relevant och genomtänkt rekommendation.

 

Tänk smart när du väljer referenser

Att använda referenser strategiskt kan förbättra dina chanser att få jobbet. Anpassa dina referenser efter den specifika tjänst du söker och välj de som bäst matchar de krav och ansvar som den nya tjänsten innebär. Bygg och underhåll relationer med dina referenser genom regelbunden kontakt och uppdateringar om din karriärutveckling.

Efter att referenserna har blivit kontaktade, sök feedback för att förstå hur du kan förbättra dig och dina framtida chanser.

 

Fördelarna med att skriva "Referenser lämnas på begäran"

Det finns flera fördelar med att skriva "Referenser lämnas på begäran":

  • Sekretess: Du behåller kontrollen över när och hur dina referenser kontaktas.
  • Flexibilitet: Du kan välja referenser som är mest relevanta för den aktuella tjänsten.
  • Förberedelse: Du kan förbereda dina referenser innan de blir kontaktade.

 

Ange referenser vid arbetsintervjun

När du går på intervju kan du räkna med att frågan om referenser kommer upp. Förbered en lista med dina referenser som du kan lämna över vid behov och låt dina referenser veta att de kan bli kontaktade och vilken typ av tjänst du har sökt.

Efter att arbetsgivaren har kontaktat dina referenser, följ upp med både arbetsgivaren och referenserna för att tacka dem och få feedback.

 

Lägg tid på att skapa bra referenser

Referenser är inte bara viktiga för enstaka jobbsökningar; de spelar en avgörande roll i din långsiktiga karriärutveckling. Underhåll och expandera ditt professionella nätverk regelbundet och stärk relationen med dina referenser genom regelbunden kontakt och uppdateringar om din karriär.

Att hantera referenser på ett strategiskt sätt kan avsevärt förbättra dina chanser att få ditt drömjobb. Genom att välja rätt personer, förbereda dem noggrant och inkludera referenser på ett smart sätt i ditt CV, kan du ge potentiella arbetsgivare en tydlig och positiv bild av dina professionella kvalifikationer. Kom ihåg att dina referenser är en viktig del av ditt nätverk, så behandla dem med omsorg och respekt!

Senaste publiceringarna i Jobbnytt

Visa fler artiklar